Najdi servis
Další události najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další články o spotřebičích najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další rady jak na to najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
 Další slovíčka najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka


Italové v Čechách aneb Jak vzniká chladnička

Když jsem se dostal nabídku podívat se do výrobního závodu italské firmy CANDY v Podbořanech byl jsem mile potěšen. Je to jeden z mála výrobců bílé techniky, který působí na našem území, navíc výrobce, jehož výrobky mají na našem trhu dlouholetou tradici. Základní kámen továrny Candy v Podbořanech

Podbořany leží 85 km od Prahy směrem na Karlovy Vary v zemědělské chmelařské oblasti. Moderní továrnu zde postavila firma Candy teprve nedávno. Základní kámen položil tehdejší premiér Zeman 7.11.2000 a již za rok a dva měsíce byl spuštěn zkušební provoz na první výrobní lince. Dnes firma Candy vyrábí v tomto závodě okolo 300 typů chladniček, mrazniček a kombinací ve třech firemních značkách - Candy, Hoover a Iberna.

O továrně, její činnosti a výrobě samotné nám podal odborný výklad finanční ředitel Candy ČR ing. Jaroslav Novák, který nás závodem provázel. Dozvěděli jsme se, že firma si sama vychovává převážnou část pracovníků, kteří procházejí školením v nedalekém odborném učilišti a někteří také výcvikem v mateřském podniku v Itálii. Firma zařídila také autobusovou dopravu z Žatce, Loun, Petrohradu a Března.

Protože nás zajímalo, jakým způsobem ovlivňuje továrna Candy život ve městě a přilehlém regionu, položili jsme několik otázek také starostovi města panu ing. Josefu Čerňanskému:

"Jakým způsobem docílilo město Podbořany, že si firma Candy vybrala pro svoji investici ve výši 50 milionů euro právě tento region?"
"První kontakty se zástupci firmy Candy proběhly přes vládní agenturu Czechinvest. Samozřejmě firma měla možnost vybrat z několika míst v České republice. Podle mého názoru rozhodly následující skutečnosti: Dobré zkušenosti italského investora, který již v Podbořanech existoval. Seriozní jednání ze strany města a také příprava území. To znamená, že inženýrské sítě byly postaveny s kapacitou a umístěním přesně podle požadavků projektantů. Dalším impulsem bylo jistě i to, že se Podbořany nacházejí v okrese Louny, který v té době patřil k okresům s nejvyšší nezaměstnaností v celé ČR a tudíž bylo možné na takovéto investice čerpat investiční pobídky." Továrna Candy v Podbořanech

"Jaký vliv má provoz tohoto závodu na zaměstnanost v regionu?"
"Pokud bych měl odpovědět jedním slovem tak veliký. Samotné město Podbořany má 6200 obyvatel a celý region Podbořanska cca 16000 obyvatel. Firma Candy zaměstnává v Podbořanech asi 600 lidí, což hovoří samo za sebe. Podstatné je, že Podbořansko patřilo hned po revoluci k regionům s nejvyšší nezaměstnaností v rámci okresu Louny s cca 20 %. Nyní se nezaměstnanost pohybuje v samotném městě Podbořany na 13 - 14 % a v celém regionu Podbořanska na cca 16 % a je nejnižší v rámci okresu Louny. Městu Podbořany se podařilo, za pomoci dotací od státu, zajistit investory s jedním tisícem pracovních míst."

"Co dalšího přináší městu a regionu existence závodu Candy?"
"V prvé řadě je to skutečnost, že lidé s technickým vzděláním nemusí opouštět město jako dříve. Podbořany byly veskrze zemědělskou oblastí a tím byla možnost využití kvalifikace jednoznačně dána. Uplatnění v závodě našli i lidé z okolí a ti využili možnosti nabídky města k řešení svého bydlení. Město připravilo území pro stavbu rodinných domků a v dnešní době jsou již všechny parcely rozebrány a v přípravě jsou další.
V druhé řadě je to změna charakteru města, kdy se výstavbou průmyslových objektů změnila i jeho tvář. Již při vjezdu do města upoutají každého nové moderní haly a ne neudržované objekty po zaniklých státních statcích a JZD. Vzrostl zájem také o výuku cizích jazyků. Na zdejším gymnáziu se vedle tradičních jazyků vyučuje italština i když jen jako nepovinný předmět. Samozřejmě existence dvou velkých italských závodů v Podbořanech má vliv na partnerské vztahy města v rámci Evropy. Vedle tradičního partnerství s městy v Německu udržuje město Podbořany kontakty s italským městem Russi. Například 12.6.2005 se uskuteční mezinárodní fotbalový turnaj dětí s účastí družstva žáků z Russi. Z Itálie přijede samozřejmě celý autobus a tak se mohou občané z Russi seznámit se životem obyvatel našeho města."


Další stránka

Přepne na další téma
Seřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků
Seřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků

Poslední aktualizace 19.04.2016 00:00

Založení stránek
20.7.2005Staňte se fanoušky, dovíte se o nových článcích v předstihu.