Najdi servis
Další události najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další články o spotřebičích najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
Další rady jak na to najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka
 Další slovíčka najdete v levém sloupci po výběru článku z této nabídky nebo po stisku tohoto tlačítka


Indukční varná deska Mora

Indukci si prostě oblíbíte

V oboru varných desek je indukce stále nováčkem, který již řadu let přitahuje pozornost svými vlastnostmi, které se budeme snažit ozřejmit v následujícím článku. Často dostávám dotazy typu jaký je rozdíl při vaření na indukci a klasické sklokeramice.
Jednoduše řečeno neuvěřitelný. Sám jsem vyzkoušel vaření na plynu, které jsem provozoval na „starém“ bytě asi 15 let i sklokeramiku, kterou mám v kuchyni namontovánu dodnes, ale nejraději vařím indukci a to i přesto, že ji mám ve formě přenosného vařiče, který mi na kuchyňské lince občas neskutečně překáží. Zkušenosti s indukcí, které mám i z vaření na dalších indukčních přístrojích, se vám nyní pokusím zprostředkovat.

I když je indukční vaření novým prvkem v našich kuchyních, popis jeho principu mne zaujal již zhruba v 80. letech, kdy jsem jej našel v časopise ABC, který byl tehdy na velmi dobré úrovni.
Provedení takového přístroje však bylo v té době technicky obtížné a tak si musel tento užitečný vynález počkat až na začátek nového století. Díky pokroku v elektronice se dnes daří řídit vysoké proudy o frekvenci asi 25 kHz, které jsou k vaření potřeba, zařízením s přijatelnou cenou. Jistě, že první modely indukčních varných desek byly jednoduché a přesto drahé, ale dnes je již jejich cena srovnatelná s cenou sklokeramických desek.

Proč vařit na indukci

Asi největší výhodou je úspora energie oproti klasické sklokeramické desce, které se zpravidla vyčíslují někde okolo 30 až 50 %. Pokud budeme porovnávat s litinovou plotýnkou, budou úspory ještě vyšší. Při cenách energie, které stále stoupají, je tento argument velmi podstatný.

Rychlost vaření je oproti sklokeramice je až trojnásobná. Zatímco na sklokeramice o příkonu 2100 W trvá uvedení 1 l vody do varu asi 8 minut, indukce o stejném příkonu to zvládne přibližně za 3 minuty. Zde se projevuje i podstatně pomalejší náběh teploty u sklokeramiky.

Pro mne je ale stejně důležitá rychlá odezva na snížení nebo navýšení výkonu vaření, která je stejně rychlá jako při použití plynového hořáku. To oceníte, zejména pokud jste zvykli vařit na plynu. Rychlost regulace podle mého názoru generuje další úspory energie i času, a navíc umožňuje využít regulaci výkonu při vaření. Okamžitá změna příkonu se hodí zejména při uvedení potraviny do varu, kdy na sklokeramice zabráníme překypění jen odstavením hrnce z varné desky, kdežto u indukce postačí snížení výkonu. Jako protiargument, který ale těžko obstojí, lze říci, že sklokeramika hřeje ještě dlouho po odstavení. Okamžitou regulaci výkonu mohou prodloužit nádoby se silným dnem, o kterých je řeč níže.

Indukční deska Gorenje

Nezanedbatelnou výhodou je také nižší pracovní teplota desky. Zatímco sklokeramika i plyn přivádějí teplo z desky, indukční deska je chladná a ohřívá se až od nádoby ve které teplo vzniká. Proto také její teplota dosahuje maximálně teploty zpracovávaných potravin (při vaření okolo 100°C a 240°C při smažení), kdežto u sklokeramiky to může být až 500°C. To dává indukčním deskám dvě podstatné výhody. Vyšší bezpečnost, protože se o desku při manipulaci spálíte s daleko nižší pravděpodobnosti a jednodušší čištění, protože se případné zbytky jídel nezapečou k povrchu desky. Nemusíte se tedy zabývat připálenými potravinami a dokonce můžete díky nízké teplotě desky překypěné potraviny ihned setřít. Některé sklokeramické desky mají dokonce funkci, která pro rychlé setření desky na krátký čas zablokuje její ovládání.

To, že se varná deska zahřívá až od nádobí lze dokázat například vložením tepelně izolačního materiálu jako třeba papíru mezi desku a varnou nádobu. Při prvních předváděcích akcích těchto desek vkládali prodejci pod hrnec tisícikorunu, kterou po uvaření hrnce vody vytáhli nepoškozenou.

Další výhodou zejména v perných letních dnech je nízké ztrátové teplo, které by vyhřívalo kromě nádobí také prostor kuchyně. Jistě vás napadne, že v zimě to může být příjemné, ale uznejte, že vytápění pomocí varné desky je přeci jen trochu velký „luxus“.

Všechno má i nevýhody

Kromě ceny, což je nevýhoda dnes již téměř překonaná, je největší nevýhodou nutnost používat kovové magneticky vodivé nádobí. Nelze tady použít skleněné, hliníkové nebo měděné nádoby, na které můžete být zvyklí.
Dalšími nevýhodami, které jsou často uváděné, ale s jejichž projevy jsem se za celou moji dlouhou praxi nesetkal, je riziko ohřátí kovových řetízků nebo náramků při manipulaci v těsné blízkosti indukční zóny a možné ohrožení elektroniky kardiostimulátoru indukovanými proudy.
Naopak jsem se jednou setkal s indukčním ohřevem příborů, uložených v zásuvce přímo pod indukční deskou, což ale návody k montáži desek zakazují a u moderních desek by tento problém měl být vyřešen.

Nádobí je důležité

Již jsem psal o nutnosti použití nádobí z magneticky vodivého kovu. Ten poznáte jednoduše tak, že se na jeho dno přichytí magnet. Z toho vyplývá, že není nutné při koupi indukční varné desky vyměnit všechno nádobí za speciální drahé, ale můžete použít například klasické smaltované nebo litinové nádoby. Především smaltované nádoby používám rád už léta.
Potravinu ohřívá přímo kovové (magneticky vodivé) dno nádoby.
Potravinu ohřívá přímo kovové (magneticky vodivé) dno nádoby.


Řada moderního nádobí využívá sendvičová dna, která jsou zhotovena slisováním několika různých materiálů, které mají teplo získat a rovnoměrně rozvést. Železné desky jsou zalisovány do dna nádoby z hliníku, nebo jiného dobře tepelně vodivého materiálu. V případě koupě tohoto nádobí je vhodné zaměřit se na kvalitnější výrobky, protože při chybném slisování vrstev mohou nádoby pískat.
Druhou necností může být menší rozměr železné vložky, což má za následek rychlejší ohřev v místě vložky a pomalejší tam kde vložka nedosahuje. U pánví to rychle poznáte při smažení palačinek.

Pokud potřebujete využít rychlou regulaci výkonu pro vaření uvědomte si, že nádobí s masivním dnem teplo rozvádí, ale také akumuluje, což způsobuje prodloužení reakce na ovládání desky.

Elektronický ohřev i ovládání

Pod hladkou horní deskou (často stejný materiál jako u sklokeramiky) se nachází výkonová elektronika i ovládací dotykové senzory, jimiž můžeme ovládat jak základní nastavení výkonu desek, tak i další užitečné funkce.
Podobně jako u sklokeramických desek, může být nastavení výkonu provedeno po zvolení příslušné zóny společným ovladačem, nebo je pro každou desku vlastní ovladač. Provedení ovladače tlačítky + a – nebo pohodlnější ovládání výkonu dotykem nebo posunem prstu po stupnici (Direct Select, TouchSlider, Slide) je možné v obou provedeních. I přesto, že deska se ohřívá jen od nádobí, je zde také ukazatel zbytkového tepla pro každou zónu.
Pokročilejší funkce Booster (powerBoost, Rapid Start, Sprint) zvyšuje na omezenou dobu výkon desky a tím umožní rychlejší náběh vaření. Tato funkce nemusí být přístupná pro všechny zóny současně, nebo může být využitelná jen u některých zón.

Často uváděnou funkcí bývá automatické rozpoznání nádobí a dokonce i jeho velikosti. Bez hrnce odebírá přístroj minimum energie což elektronika detekuje a upozorní na nezatíženou zónu. Stejně funguje i rozpoznání velikosti nádoby, které je spíše vlastností než funkcí.
Funkci časovače využijete pokud chcete po nějaké době (zpravidla 1-99 minut) automaticky vypnout varnou zónu.
Nastavení teploty jednotlivých zón, kterou automaticky zóna udržuje po jejím dosažení. To je výhodné pro pokrmy, které vyžadují delší dobu vaření. Podobně fungují i funkce udržování teploty nebo bezpečného rozpuštění, které udržují teplotu 70 či 40°C.
Automatické vypnutí zóny je bezpečnostní funkcí, která po době (závislé na nastaveném výkonu) bez zásahu obsluhy automaticky vypne vaření.
Pojistka proti přetečení zablokuje desku a vypne ohřev v případě, že z hrnce přeteče tekutina do prostoru ovládání desky. To má zabránit falešným povelům pro desku a ochránit desku před větším znečištěním.

Jedna z možných variant ovládacího panelu indukční varné desky.
Jedna z možných variant ovládacího panelu indukční varné desky.

Možnost rozšíření zón na vedlejší je vlastně spojením dvou vedle sebe ležících zón (FlexIndukce, Bridge). Tak je možné pohodlně ovládat ohřev nádob nepravidelného tvaru av podlouhlých pekáčů. Jistě Vás napadne udělat to podobně jako u klasické sklokeramické desky prostě tak, že zapnete dvě zóny a pekáč položíte přes obě. To má evidentní nedostatek v tom, že se neohřívá střed pekáče, který prostě neleží nad zdrojem tepla. Podobně to funguje i u indukční desky. Někteří výrobci pomocí elektroniky spojují ovládání dvou desek a tak vytvoří spojenou zónu. Lepším řešením je využití více cívek pod jednou zónou, které pokryjí lépe plochu než při spojení dvou zón. Dalším používaným řešením jsou cívky navinuté do tvaru čtverců nebo oválů, které pokrývají většinu plochy zóny a při spojení obou zón je tedy celá plocha také dobře pokryta.

Většina indukčních desek je vybavena dětským zámkem, který brání přenastavení přístroje. Pochopitelně to nedělá vaření bezpečnější a tak je vhodné držet děti od horkých hrnců dál.

Funkci Stop & Go (Pauza) využijete, pokud musíte od vaření okamžitě odejít. Tato funkce přeruší vaření, ale pamatuje si veškerá nastavení, takže po příchodu jen stisknete tlačítko funkce a pokračujete přesně tak, jak jste přestali.

Některé indukční desky mají vestavěnu ochranu proti přepětí a podpětí v síti, které by mohlo poškodit elektroniku. Při takové situaci se deska odpojí a vydá varovný signál na displeji, případně akusticky.

Důležité montážní podmínky

Je velmi důležité dodržet zejména velikost mezer mezi deskou a dalšími prvky kuchyňské linky i mezery určené pro zabezpečení cirkulace vzduchu, který je nutný pro odvětrávání tepla, které vyzařuje výkonová elektronika. Bez odvodu tepla by mohlo dojít nejen k poruchám elektroniky, ale také ke zkrácení její životnosti.
Nedoporučuji montovat přímo pod indukční desku zásuvku na příbory. I když u dnešních desek je již magnetické stínění na dobré úrovni, mohlo by se stát, že se zde kovové části ohřejí.

Pozor na napětí !

Protože jsou indukční desky spotřebiči s vysokým odběrem proudu stejně jako sklokeramické desky, je jejich přívod zpravidla více fázový (lidově označovaný jako dříve 380V – dnes 400V). To ovšem zpravidla neznamená zapojení na napětí 400V, ale jen využití více jednotlivých fází pro rozložení zátěže, tedy nejčastěji 2x230V. Chybné zapojení může desku zničit. V takovém případě se na poškození nevztahuje záruka, proto vřele doporučuji nechat desku zapojit odborníka, který vydá doklad o provedeném připojení a za práci zodpovídá.

Princip indukčního vaření

Potravinu ohřívá přímo kovové (magneticky vodivé) dno nádoby.
Potravinu ohřívá přímo kovové (magneticky vodivé) dno nádoby.
Pokud vodičem prochází střídavý elektrický proud, vzniká elektromagnetické pole, pomocí kterého se v blízkém vodiči indukuje elektrické napětí. Pokud bychom oba konce blízkého vodiče spojili, vznikne zkratový proud, který se okamžitě přemění na teplo. Jestliže se místo vodiče nachází v blízkosti magneticky vodivá plocha, indukuje se v ní napětí, které se ale ihned uzavírá a tak vznikají takzvané vířivé elektrické proudy. Protože v případě indukčního ohřevu představuje kovovou plochu dno hrnce, vzniká teplo přímo v něm.


Magazín Inspirace Euronics - 4 / 2011
Pro časopis Inspirace EURONICS č.4 / 2011
Miloš Chadt
milos@chadt.cz
milosch@centrum.cz

foto: Gorenje, Mora, SiemensČlánky s podobnou tématikou:Přepne na další téma
Předchozí seznam článkůSeřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků
Předchozí seznam článkůSeřadit podle abecedySeřadit podle dataDalší seznam článků

Poslední aktualizace 19.04.2016 00:00

Založení stránek
20.7.2005Staňte se fanoušky, dovíte se o nových článcích v předstihu.